Міжнародна дистанційна науково-практична конференція з позитивної психотерапії Н.Пезешкіана “Сучасні тенденції в психосоматиці, психології здоров’я та коучінгу здоров’я” 17 березня 2019 року

Українська асоціація позитивної психотерапії
Український інститут позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту
Секція позитивної психотерапії Української спілки психотерапевтів

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у
Міжнародній дистанційній науково-практичній конференції з позитивної психотерапії Н.Пезешкіана
“Сучасні тенденції в психосоматиці, психології здоров’я та коучінгу здоров’я”
17 березня 2019 року

До участі у конференції запрошуються науковці, практичні психологи, психотерапевти,  педагоги, соціальні та медичні працівники, студенти.

Мета конференції – залучення спеціалістів у сфері позитивної та інших напрямків психотерапії до обговорення та вирішення актуальних задач психосоматики, психології здоров’я та коучінгу здоров’я, розвиток співпраці між колегами.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі у конференції заочна (публікація тез або статті).
За матеріалами конференції буде видано електронний збірник доповідей. Збірник буде розміщено на сайті Української асоціації позитивної психотерапії та розіслано учасникам конференції. Організаційний внесок — 100 грн., для членів УАПП — безкоштовно.

Порядок реєстрації учасників:

Для реєстрації необхідно заповнити електронну форму заявки за посиланням, надіслати матеріали доповіді та сплатити оргвнесок (реквізити на оплату оргвнеску будуть надіслані учасникам після отримання заявки на участь).

Вимоги до тез.

Надсилати до 25 лютого 2019 року на positum.com.ua@gmail.com з темою “Конференція. Тези”.

Обсяг тез: до 5 сторінок.

Зміст тез: постановка проблеми; формулювання цілей тез; виклад основного матеріалу; висновки; література.

Текстовий редактор: MS Word (формат файла doc, rtf). Сторінка: формат А4 (210х297 мм); поля – ліве 3 см, праве 1 см, верхнє 2 см, нижнє 2 см, абзацний відступ — 1,25 см. Текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1.
Прізвище, ім’я автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, населений пункт вказуються у правому кутку напівжирним курсивом; назва статті – напівжирними великими літерами посередині тексту.

Список літератури подається наприкінці тез (шрифт Times New Roman, розмір 12, інтервал 1), посилання на кожне джерело в тексті тез за формою [1, с. 3] обов’язкове.
Малюнок (діаграма): у форматі TIF, JPG або BMP з роздільною здатністю від 300 dpi, додатково подати окремим файлом; малюнок, виконаний засобами MS Word, згрупувати в один об’єкт; розмір шрифту – 10.

Назва файлу повинна мати прізвище та ініціали автора (наприклад, “тези_Назаревич”)
Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах. При невідповідності зазначеним вимогам тези до друку не приймаються. Редколегія зберігає за собою право на редагування, скорочення та відхилення матеріалів.

Голова оргкомітету — канд.психол.наук, президент УАПП Людмила Москаленко. mosluds@gmail.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *