Види діяльності

Для досягнення Мети, реалізації цілей та виконання своїх статутних завдань Організація, у встановленому законом порядку, здійснює наступну свою основну діяльність:

 • здійснює просвітню, освітню, наукову, інформаційну, культурну, соціальну, сприяти у благодійній, оздоровчої туристичої, виставкової, конгресної діяльності, що сприяє досягненню Мети та цілей Організації і виконанню її статутних завдань;

 • планує, організовує, здійснює та підтримує наукову, науково-просвітницьку, науково-дослідницьку, науково-методичну, науково-практичну, науково-технічну та науково-інформаційну діяльність;

 • розробляє, складає, організовує, проводить та здійснює програми навчання, стажування, супроводу, перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації, розширення профілю громадян, спеціалістів, фахівців, робітників, персоналу організацій, управлінців, керівних кадрів, груп, команд, колективів, організацій, корпорацій, підприємств, соціальних та громад;

 • здійснює інноваційну діяльність; розробляє, створює, здійснює, впроваджує, застосовує та використовує інновації; залучає майнові та інтелектуальні цінності, вкладає власні чи запозичені кошти в реалізацію інноваційних проектів;

 • співпрацює з громадянами, організаціями, закладами, установами та підприємствами;

 • запрошує та приймає спеціалістів, фахівців та працівників інших організацій, у т.ч. з-за кордону, для обміну професійним та культурним досвідом, у т.ч. для розробки, реалізації і впровадження схем мобільності, інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм, надання консультативної, інформаційної, наукової, методичної, організаційної, кадрової, технічної та технологічної, інноваційної допомоги в покращенні роботи Організації;

 • організовує професійні та культурні стажування членів Організації і залучених ним спеціалістів в інших організаціях, установах, закладах та проектах, у т.ч. за кордоном;

 • інформує населення України про діяльність Організації;

 • збирає, накопичує, зберігає, обробляє, систематизує, обмінює, копіює, створює, надає, оприлюднює, публікує та розповсюджує інформацію;

 • вивчає та аналізує громадську думку щодо ефективності діяльності Організації;

 • займається інформаційною, просвітницькою, освітньою, науковою, культурною, оздоровчою, екологічною та аматорською спортивною, соціальною діяльністю, сприяє благодійній діяльності, що не заборонені законодавством України та сприяють досягненню Мети і цілей Організації та виконанню її статутних завдань;

Основна діяльність Організації здійснюється у наступних видах та формах:

 • конгреси, з’їзди, зльоти, форуми, конференції, сприяє в організації проведення виставок;

 • семінари, тренінги, лекції, консультації, психологічний супровід;

 • колоквіуми, круглі столи, брифінги, прес-конференції, виступи, громадські слухання, зустрічі, мітинги, сприяє в організації проведення конкурсів, фестивалів;

 • збори, табори, походи, поїздки, подорожі, тури, круїзи;

 • стажування, навчання, перенавчання, перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації, розширення профілю;

 • оприлюднення, публікації, виступи;

 • дослідження;

 • самоосвіта;

 • інша діяльність, що не заборонена законом і відповідає меті Організації.