Відео

Фрагмент відео. Людмила Москаленко «З досвіду роботи з депресією»

Фрагмент відео. Світлана Кириченко «Диференційний аналіз відомих психоаналітичних характерологій»

Фрагмент відео. Людмила Москаленко «Типологія особистості за Н. Пезешкіаном»

Інтервью з Володимиром Карікашом

Репортаж про конференцію з позитивної психотерапії в місті Дніпро

Фрагмент вебінара Володимира Карікаша